En l´apartat de reparació ho dividim en 3 sectors:

 

  • Mecánica general 

    Manteniment de vehícles, diagnóstic pressupost i reparació d´averíes

  • Aliniació 3D

    Máquines d´ultima generació d´aliniat de rodes amb sistema 3D.

  • Pneumàtics

    Reparem, canviem i equilibrem pneumàtics per tota clase de vehícles