Com a taller multimarca, toquem cualsevol marca del mercat, ja sigui moderna o classics, mecánica diesel o gasolina. Els molts anys d´experiencia en mecánica general ens donen una gran quantitat de recursos pel manteniment general, reparació i detecció d´aberies. Comptem amb eines i máquines d´ultima generació com a suport als servéis a realitzar en el taller.

Realitzem manteniment de vehícles particulars o profesionals, ja sigui per autónoms o flotes d´empresa.